Отчет

Posted in БЮДЖЕТ

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 година 

Отчет

Oтчет Март 

 

 

Oтчет Юни 

 

 

 

Oтчет Септември  

 

Отчет на бюджет към 31.12.2017 г.

Отчет на бюджет към 31.03.2018 г.

 

 Отчет на бюджет към 30.06.2018 г.

 Отчет на бюджет към 30.09.2018 г.

 Отчет на бюджет към 31.12.2018 г.

 Отчет на бюджет към 31.03.2019 г.

  Отчет на бюджет към 30.06.2019 г.

 Отчет на бюджет към 30.09.2019 г.

Отчет на бюджет към 31.12.2019 г.

Отчет към 31.03.2020 г.

 

Отчет към 30.06.2020 г.