УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ

Posted in БЮДЖЕТ

Утвърден бюджет към 01.01.2016

Утвърден бюджет към 31.12.2016

Бюджет

Бюджет Март 

 

 

Бюджет Юни 

 

 

 

 Бюджет Септември 

ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ 2017

Бюджет 2018

Актуализиран бюджет