УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ

Posted in БЮДЖЕТ

Утвърден бюджет към 01.01.2016

Утвърден бюджет към 31.12.2016

Бюджет

Бюджет Март 

 

 

Бюджет Юни 

 

 

 

 Бюджет Септември 

ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ 2017

Бюджет 2018

Актуализиран бюджет

Актуализиран бюджет 21.12.2018 г.

Актуализиран бюджет 10.04.2019 г.

 Първоначален бюджет за 2019 г.

Актуализиран бюджет към второто тримесечие за 2019 г.

Актуализиран бюджет за 2019 г.

Актуализиран бюджет за 2019 г.

Първоначален бюджет 2020 г.

Актуализиран бюджет към 31.03.2020 г.

 

Актуализиран бюджет към 06.2020 г.