Самостоятелна форма - 9 клас

Posted in Текущи изпити

ГРАФИК

изпитна сесия за годишна оценка

САМОСТОЯТЕЛНА форма на обучение - 9 клас

 

Изпит по учебен предмет

Дата

/начален час/

място на провеждане

Комисия по организиране на изпита /квестори/

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

БЕЛ

Каб. 302

23.06.14г.

09.00 ч.

Н. Кръстева

Д. Иванов

Г.Борисова

Зл.Янкова

20.06.14г.

24.06.14г.

21.07.14г.

АЕ

Каб. 302

24.06.14г.

09.00 ч.

Д. Георгиева

Н. Петкова

Т.Тодорова

Зл.Янкова

23.06.14г.

25.06.14г.

21.07.14г.

РЕ

Каб. 302

25.06.14г.

09.00 ч.

Т. Тодорова

Н. Симеонов

С.Петрова

Г.Йорданова

24.06.14г.

26.06.14 г.

21.07.14г.

Математика

Каб. 302

26.06.14г.

09.00 ч.

Т. Тодорова

Д. Иванов

А.Петлешкова

Е. Ибрям

25.06.14г.

27.06.14г.

21.07.14г.

География

Каб. 302

27.06.14г.

09.00 ч.

Г. Борисова

Е. Ибрям

Н. Петкова

Л. Дашев

26.06.14г.

30.06.14г.

21.07.14г.

Физика

Каб. 302

30.06.14г.

09.00 ч.

Н. Кръстева

Д. Иванов

Е. Ибрям

А.Петлешкова

27.06.14г.

01.07.14г.

21.07.14г.

Биология

Каб. 302

01.07.14г.

09.00 ч.

Д. Георгиева

Н. Петкова

Т.Тодорова

Сл.Стоянова

30.06.14г.

02.07.14г.

21.07.14г.

Химия

Каб. 302

02.07.14г.

09.00 ч.

Н.Петкова

Н. Симеонов

Т. Тодорова

Сл.Стоянова

01.07.14г.

03.07.14г.

21.07.14г.

Информатика

Каб.302

03.07.14г.

09.00 ч.

Т. Тодорова

Д. Иванов

А.Петлешкова

Е. Ибрям

02.07.14г.

04.07.14г.

21.07.14г.

Почвознание

Каб. 302

04.07.14г.

09.00 ч.

Г. Борисова

Е. Ибрям

Д.Георгиева

Н.Симеонов

03.07.14г.

07.07.14г.

21.07.14г.

Анатомия /т/

Каб. 302

07.07.14г.

09.00 ч.

Г. Борисова

Е. Ибрям

Н. Кръстева Н. Симеонов

04.07.14г.

08.07.14г.

21.07.14г.

Анатомия-пр.

Каб. 302

08.07.14г.

09.00 ч.

-

Н. Кръстева Н. Симеонов

07.07.14г.

09.07.14г.

21.07.14г.

Психология

09.07.14г.

09.00 ч.

Т. Тодорова

Д. Иванов

Н. Петкова

Л. Дашев

08.07.14г.

10.07.14г.

21.07.14г.

История

11.07.14г.

09.00 ч.

Н. Кръстева

Д. Иванов

Н. Петкова

Л. Дашев

10.07.14г.

14.07.14г.

21.07.14г.

ТЧ

10.07.14г.

09.00 ч.

Н.Петкова

Н. Симеонов

Д. Иванов

А.Петлешкова

09.07.14г.

11.07.14г.

21.07.14г.

ИТ

14.07.14г. 09.00 ч.

Н.Петкова

Н. Симеонов

А.Петлешкова

Е. Ибрям

11.07.14г.

15.07.14г.

21.07.14г.

ФВС

11.07.14г.

-

Е.Ибрям

Т.Тодорова

10.07.14г.

14.07.14 г.

21.07.14г.

Основи на животновъдството

04.07.14г.

09.00 ч.

Г. Борисова

Е. Ибрям

Н. Кръстева

Н.Симеонов

03.07.14г.

07.07.14г.

21.07.14г.

 

Последни новини

Prev Next
obyavyava

ПГСС ОБЯВАВА ПРИЕМ: СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС     

 

                                                   СЛЕД ЗАВЪРШЕН ОСМИ КЛАС  

vestnik-2017-g

kurs-za-rastitelna-zashtita