Самостоятелна форма - 10 клас

Posted in Текущи изпити

ГРАФИК

Поправителна сесия

САМОСТОЯТЕЛНА форма на обучение - 10 клас

 

Изпит по учебен предмет, място на провеждане

 Дата

 /начален час/

 

Комисия по организиране

на изпита /квестори/

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

БЕЛ

Каб. 302

23.06.14

09.00 ч.

Н. Кръстева

Д. Иванов

Г.Борисова

Зл.Янкова

20.06.14

24.06.14 г.

21.07.14 г.

АЕ

Каб. 302

24.06.14

09.00 ч.

Д. Георгиева

Н. Петкова

Т.Тодорова

Зл.Янкова

23.06.14 г.

25.06.14 г.

21.07.14 г.

ФЕ

Каб. 302

25.06.14

09.00 ч.

Т. Тодорова

Н. Симеонов

М. Ахмед

И. Драганова

24.06.14 г.

26.06.14 г.

21.07.14 г.

Математика

Каб. 302

26.06.14

09.00 ч.

Т. Тодорова

Д. Иванов

А.Петлешкова

Е. Ибрям

25.06.14 г.

27.06.14 г.

21.07.14 г.

ИТ

Каб. 302

03.07.14

09.00 ч.

Д. Иванов

Н. Петкова

А.Петлешкова

Е.Ибрям

02.07.14 г.

04.07.14 г.

21.07.14 г.

История

Каб. 302

11.07.14

09.00 ч.

А.Петлешкова

Т. Тодорова

Н.Петкова

Л.Дашев

10.07.14 г.

14.07.14 г.

21.07.14 г.

География

Каб. 302

27.06.14

09.00 ч.

Г. Борисова

Е. Ибрям

Н. Петкова

Л. Дашев

26.06.14 г.

30.06.14 г.

21.07.14 г.

Етика

Каб. 302

15.07.14

09.00 ч.

Д. Иванов

Е. Ибрям

Г.Борисова

Н.Петкова

14.07.14 г.

16.07.14 г.

21.07.14 г.

Биология

Каб. 302

01.07.14

09.00 ч.

Д. Георгиева

Н. Петкова

Т.Тодорова

Сл.Стоянова

30.06.14 г.

02.07.14 г.

21.07.14 г.

Физика

Каб. 302

30.06.14

09.00 ч.

Н. Кръстева

Д. Иванов

Е. Ибрям

А.Петлешкова

27.06.14 г.

02.07.14 г.

21.07.14 г.

Химия

Каб. 302

02.07.14

09.00 ч.

Н.Петкова

Н. Симеонов

Т. Тодорова

Сл.Стоянова

01.07.14 г.

03.07.14 г.

21.07.14 г.

ФВС

Каб. 302

10.07.1409.00 ч.

-

Е.Ибрям

Т.Тодорова

09.07.14 г.

11.07.14 г.

21.07.14 г.

ЗБУТ

Каб. 302

14.07.14

09.00 ч.

Д. Георгиева

Н. Петкова

Н.Симеонов

Д.Иванов

11.07.14 г.

15.07.14 г.

21.07.14 г.

ТС – т.

Каб. 302

07.07.14

09.00 ч.

Г. Борисова

Е. Ибрям

Н.Кръстева

Н.Симеонов

04.07.14 г.

08.07.14 г.

21.07.14 г.

ТС – пр.

Каб. 302

08.07.14

09.00 ч.

-

Н.Кръстева

Н.Симеонов

07.07.14 г.

09.07.14 г.

21.07.14 г.

ПА в ХВП

Каб. 302

04.07.14

09.00 ч.

Г. Борисова

Е. Ибрям

Н.Кръстева

Д.Иванов

03.07.14 г.

07.07.14 г.

21.07.14 г.

Животнов. /т./

Каб. 302

07.07.14

09.00 ч.

Г. Борисова

Е. Ибрям

Н. Кръстева  Н.Симеонов

04.07.14 г.

08.07.14 г.

21.07.14 г.

Животнов. /пр./

Каб. 302

08.07.14

09.00 ч.

-

Н. Кръстева  Н.Симеонов

 

07.07.14 г.

09.07.14 г.

21.07.14 г.

Растениев. /т./

Каб. 302

04.07.14

09.00 ч.

Г. Борисова

Е. Ибрям

Д.Георгиева

Н. Симеонов

03.07.14 г.

05.07.14 г.

21.07.14 г.

Растениев. /пр./

Каб. 302

09.07.14

09.00 ч.

-

Д.Георгиева

Н. Симеонов

08.07.14 г.

10.07.14 г.

21.07.14 г.

 

Последни новини

Prev Next
obyavyava

ПГСС ОБЯВАВА ПРИЕМ: СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС     

 

                                                   СЛЕД ЗАВЪРШЕН ОСМИ КЛАС  

vestnik-2017-g

kurs-za-rastitelna-zashtita