Самостоятелна форма - 11 клас

Posted in Текущи изпити

ГРАФИК

Поправителна сесия

САМОСТОЯТЕЛНА форма на обучение, 11. клас

 

Изпит по учебен предмет

 Дата / начален час/

място на провеждане

Комисия по организиране

на изпита /квестори/

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи

Срок и място за оповестя-ване на резулта-

тите от изпита

БЕЛ

Каб. 302

23.06.14

09.00 ч.

Н. Кръстева

Д. Иванов

Г.Борисова

Зл.Янкова

20.06.14г.

24.06.14г.

21.07.14 г.

АЕ

Каб. 302

24.06.14

09.00 ч.

Д. Георгиева

Н. Петкова

Т.Тодорова

Зл.Янкова

23.06.14г.

25.06.14г.

21.07.14 г.

Математика

Каб. 302

26.06.14

09.00 ч.

Т. Тодорова

Д. Иванов

А.Петлешкова

Е. Ибрям

25.06.14г.

27.06.14г.

21.07.14 г.

История

Каб. 302

11.07.14

09.00 ч.

А.Петлешкова

Т. Тодорова

Н.Петкова

Л.Дашев

10.07.14г.

14.07.14г.

21.07.14 г.

Философия

Каб. 302

03.07.14

09.00 ч.

Д. Иванов

Е. Ибрям

Н.Петкова

Л.Дашев

02.07.14г.

04.07.14г.

21.07.14 г.

ФВС

 

10.07.14

09.00 ч.

-

Е.Ибрям

Т.Тодорова

09.07.14г.

11.07.14г.

21.07.14 г.

ЗБУТ

Каб. 302

14.07.14

09.00 ч.

Д. Георгиева

Н. Петкова

Н.Симеонов

Д.Иванов

11.07.14г.

15.07.14г.

21.07.14 г.

БДП

Каб. 302

30.06.14

09.00 ч.

Н. Кръстева

Д. Иванов

Х. Дженков

Д. Иванов

27.06.14г.

02.07.14г.

21.07.14 г.

Електротехника и електроника

Каб. 302

14.07.14

09.00 ч.

Д. Георгиева

Н. Петкова

Д.Иванов

Е. Ибрям

 

11.07.14г.

15.07.14г.

21.07.14 г.

РМТА – /пр./

 

14.07.14

09.00 ч.

-

Д. Иванов

Н. Кръстева

11.07.14г.

15.07.14г.

21.07.14 г.

Произв. практ.

 

18.07.14 г.

09.00 ч.

-

Н. Кръстева

С. Петрова

17.07.14г.

21.07.14г.

21.07.14 г.

ССТ – /т./

Каб. 302

02.07.14

09.00 ч.

Н.Петкова

Н. Симеонов

Д. Иванов

Н. Кръстева

01.07.14г.

03.07.14г.

21.07.14 г.

ССТ – /пр./

 

15.07.14

09.00 ч.

-

Д. Иванов

Н. Кръстева

14.07.14г.

16.07.14г.

21.07.14 г.

ТС /т./

Каб. 302

07.07.14

09.00 ч.

Г. Борисова

Е. Ибрям

 

04.07.14г.

08.07.14г.

21.07.14 г.

ТС /пр./

Каб. 302

08.07.14

09.00 ч.

 

 

07.07.14г.

09.07.14г.

21.07.14 г.

Животнов. /т./

Каб. 302

07.07.14

09.00 ч.

Е. Ибрям

А.Петлешкова

Н. Кръстева  Н.Симеонов

 

04.07.14г.

08.07.14г.

21.07.14 г.

Животнов. /пр./

 

08.07.14

09.00 ч.

-

Н. Кръстева  Н.Симеонов

 

07.07.14г.

09.07.14г.

21.07.14 г.

Растениев. /т./

Каб. 302

04.07.14

09.00 ч.

 

Г. Борисова

Т. Тодорова

Д.Георгиева

Н. Симеонов

03.07.14г.

07.07.14г.

21.07.14 г.

Растениев. /пр./

Каб. 302

09.07.14

09.00 ч.

-

Д.Георгиева

Н. Симеонов

08.07.14г.

10.07.14г.

21.07.14 г.

 

 

Технол. на обзав.

Каб. 302

02.07.14

09.00 ч.

Н.Петкова

Н. Симеонов

Н. Кръстева

Д. Иванов

01.07.14г.

03.07.14г.

21.07.14 г.

Микробиология

Каб. 302

04.07.14

09.00 ч.

Г. Борисова

Е. Ибрям

Н. Кръстева

Н. Симеонов

03.07.14г.

07.07.14г.

21.07.14 г.

Медонос. растит.

Каб. 302

04.07.14

09.00 ч.

Г. Борисова

Е. Ибрям

Н. Симеонов

Д. Георгиева

03.07.14г.

07.07.14г.

21.07.14 г.

География –

ЗИП

Каб. 302

27.06.14

09.00 ч.

Г. Борисова

Е. Ибрям

Н. Петкова

Л. Дашев

26.06.14г.

30.06.14г.

21.07.14 г.

БЕ – ЗИП

Каб. 302

25.06.14

09.00 ч.

Н. Кръстева

Д. Иванов

Г.Борисова

Зл.Янкова

24.06.14г.

26.06.14г.

21.07.14 г.

ТА – ЗИП

Каб. 302

15.07.14

09.00 ч.

Г. Борисова

Е. Ибрям

Д. Иванов

Х. Дженков

14.07.14г.

16.07.14г.

21.07.14 г.

БДП – ЗИП

Каб. 302

01.07.14

09.00 ч.

Г. Борисова

Е. Ибрям

Х. Дженков

Д. Иванов

30.06.14г.

02.07.14г.

21.07.14 г.

Автоматизация на произв.- ЗИП

Каб. 302

01.07.14

09.00 ч.

Г. Борисова

Е. Ибрям

Д. Иванов

Х. Дженков

30.06.14г.

02.07.14г.

21.07.14 г.

Хигиена на храните и ХЗ

Каб. 302

16.07.14

09.00 ч.

Г. Борисова

Д. Георгиева

Н. Кръстева

Н. Симеонов

15.07.14г.

17.07.14г.

21.07.14 г.

Хигиена на храните и ХЗ-ЗИП

Каб. 302

17.07.14 г.

09.00 ч.

Г. Борисова

Д. Георгиева

Н. Кръстева

Н. Симеонов

16.07.14г.

18.07.14г.

21.07.14 г.

 

Последни новини

Prev Next
obyavyava

ПГСС ОБЯВАВА ПРИЕМ: СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС     

 

                                                   СЛЕД ЗАВЪРШЕН ОСМИ КЛАС  

vestnik-2017-g

kurs-za-rastitelna-zashtita