Начало

1Добре дошли! 

 

Това е официалната страница на Професионалната гимназия по селско стопанство – с. Ситово, обл. Силистра.

Училище – продължител на традициите, но със свое лице!

Добре дошли в нашето Интернет пространство!

Тук ще намерите коректна информация за живота и дейността на училището.

Ще научите повече за нашите изяви. Ще Ви разкрием възможностите за реализация, които предоставя обучението по изучаваните специалности. Ще се запознаете с нашите партньори.

Сайтът е структуриран в полза на ученика, родителя и на всеки, заинтригуван от нас.

Бъдете активни потребители, уважаеми гости!

Последни новини

Prev Next

..

Занимания по интереси   2018/2019 г.

 

Важна информация и срокове

Информация за училищата във връзка с информационната система (електронната платформа) за заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование

Изборът на занимания по интереси в училищата се подпомага от информационна система (електронна платформа за публикуване на търсени и предлагани занимания по интереси), която е достъпна на следния адрес: https://class.mon.bg/.

В електронната платформа се публикува следната информация: